Stäng

Världens bästa friggebod?

Världens bästa friggebod?

Hur vill du att din friggebod ska se ut? Det vet inte vi. Däremot vet vi att det kan vara svårt att bygga en själv och samtidigt få det riktigt bra. Fast vänta nu, det stämmer ju inte!

Oavsett vad du bygger så är stommen de andra momentet i bygget, efter plattan eller plintarna givetvis. Räkna, rita, såga, pussla, tänka, gör om.. Eller så köper du en fädigkapad friggebod. Måttet är klart, fönster och dörrar sitter där de sitter, takstolarna är färdiga med rätt lutning och allt. Då kan du istället lägga tid på val av panelen, färg på taket, parkett eller laminat, isolerat eller inte?

Mått
• Yta utvändigt: 4200 x 3490 mm (stommen)
• Yta invändigt: 4010 x 3300 mm
• Höjd utvändigt: 2794 mm (sadel)
• Höjd utvändigt: 2761 mm (pulpet)
• Höjd invändigt: 2144 mm
• Plats för dörr: 900 x 2000 mm (1 st)
• Plats för fönster: 1000 x 800 mm (2 st)

Vad kostar den då? - 5500 kr

Hur många timmar sparar jag på att slippa räkna, rita såga osv? - Fruktansvärt många
Kan jag inte få den stabilare om jag gör en egen konstruktion? - Nej
Allt ligger paketerat och kan transporteras på kärra, annars kan vi ordna med transport.
Leverantid - Lagervara (alternativt 2 veckors produktionstid)

Självklart kan du använda denna stomme till annat än friggebod, det kan bli ett förråd, redskapsskjul, hobbyrum, lekstuga mm. Vill du däremot göra ett atterfallshus så bör du ta fram en ritning som passar just dig. Då är det många aspekter som kanske bör anpassas efter just dina ösnkemål.

Sammanfattning fördelar:

• Tänk inte på storleken, den har vi redan bestämt
• Slipp såga, alla reglar är färdigkapade
• Jackade reglar, något du förmodligen hade tummat på annars
• Takstolarna färdiga, skönt, de kan vara klurigt annars
• Färdig placering för fönster och dörr
• Lägg istället energin på interiör och exteriör, det är roligare

Vad är en friggebod?

Med friggebod menas i Sverige en fristående komplementbyggnad vars byggnadsarea får uppgå till högst 15,0 m² och med högst 3,0 meter till taknocken. Friggeboden kräver inte bygglov om den uppförs på tomt som är bebyggd med ett en- eller tvåbostadshus. Friggeboden får inte uppföras närmare än 4,5 meter frångrannens tomtgräns utan dennes medgivande. Dock får kommunen upphäva lovfriheten för friggebodar genom detaljplan i ett område med värdefull miljö. I friggeboden får man installera el, vill man installera vatten och avlopp krävs oftast en bygganmälan till kommunen. För mer info om friggebodar rekommenderas wikipedia och för regler hänsvisar vi till kommunens hemsida.